Zvažujete prodej zemědělského pozemku?

Vlastnictví zemědělské půdy, která není zcela používána pro prvotně zamýšlený účel, může být pro majitele přítěží, zejména ocitne-li se aktuálně ve finanční tísni. 

Zemědělská půda svým charakterem umožňuje výhradně jednoúčelové využití, tyto pozemky není možné využít ke stavebním účelům právě kvůli úrodné svrchní vrstvě a dostatečné výtěžnosti. 

Jak tedy nejjednodušeji prodat zemědělskou půdu?

Cena zemědělské půdy

Prodej zemědělské pozemků je možné realizovat několika způsoby, vždy je ovšem potřeba sehnat vhodného kupce. Hledání kupce je poměrně složité, jelikož pozemky určené k obdělávání v rámci zemědělské a živočišné výroby nejsou v primárním zájmu běžných obchodníků s nemovitostmi (vyjma takových, které jsou blízko zástavby či klasifikovány jako zahrada). 

Nabízet svůj pozemek můžete jak prostřednictvím agentur a portálů, nelze však zaručit, že vhodného kupce najdete za krátkou dobu, obecně je perioda mezi zadáním zájmu o prodej (jakýmkoliv způsobem) a uzavřením kupní smlouvy poměrně dlouhá. 

Chcete-li zemědělský pozemek prodat prakticky okamžitě, je mnohem jednodušší obrátit se na subjekt nabízející výkup zemědělské půdy např. Vykupnemovitostipraha.cz.

Jak probíhá výkup zemědělské půdy a jak se stanoví cena za jednotkovou plochu

Prodej půdy prostřednictvím společností zaměřených na výkup zemědělských pozemků je optimální možností pro takové vlastníky, kteří nemají zájem hospodářské pozemky spravovat. Proces odkupu je velmi rychlý a probíhá za standardizovanou cenu, která vychází z:

  • konkrétního typu půdy
  • BPEJ

Typ zemědělské půdy stanovuje především účel jejího užívání a je uveden v katastru nemovitostí jako specifická kategorie pozemku. Zemědělské pozemky mohou být kategorizovány jako:

  • orná půda, resp. půda určená k obdělávání ve větším měřítku (pole)
  • trvalý travní porost – tímto termínem bývají označeny louky
  • zahrada – půda vhodná k obdělávání v malém měřítku, obvykle blízko běžné urbánní zástavby
  • lesní pozemek – tato klasifikace platí pro pozemky s převážnou plochou porostlou stromy
  • vodní plocha – jsou zemědělské pozemky zatopené – může se jednat o rybníky ale i jiné ostatní plochy
  • stavební pozemek – přiléhající k jinému typu zemědělské půdy určený k zastavění hospodářskými objekty
  • ostatní plocha – do této kategorie se obvykle řadí zemědělská půda využívaná jako odkladiště, příjezdová cesta apod.

Výkupní cena zemědělské půdy vycházející z jejího typu tak může být výrazně rozdílná. Výkup orné půdy je například realizován v cenové relaci přibližně 10krát nižší než výkup pozemků zařazených v kategorii zahrada. 

Výkup orné půdy

Podle uvedeného typu zemědělského pozemku je stanovena základní cena za m2, která vychází z průměrné aktualizované tržní hodnoty, a která je následně upravena dle specifického BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). 

Toto pěticiferné označení určuje základní prostředí a klimatické podmínky v lokalitě, ve které se pozemek nachází, kvalitu půdy a její výtěžný (bonitní) potenciál. 

Využitím nabídky výkupu zemědělské půdy můžete pohodlně a rychle prodat nevyužívanou zemědělskou půdu za velmi atraktivní ceny odpovídající aktuálnímu vývoji trhu. Více na Vykupnemovitostipraha.cz.