Cambridge Business School – kvalitní vzdělání v prestižních oborech

K tomu, aby se člověk stal špičkovým manažerem, nestačí jen projít vysokou školou a jednou provždy se studiem skončit. Pozice nejvyššího obchodního, PR nebo HR managementu velkých korporací je dnes udržitelná jen s podporou dalšího postgraduálního vzdělávání, nároky na praktické znalosti z různých oblastí managementu se zvyšují.

Pro uchazeče s ukončeným vysokoškolským vzděláním nejméně na stupni bakaláře, popřípadě s ukončeným BBA vzděláním nebo s doložitelnou praxí na manažerské pozici, je jedním z takových následných kroků možnost získat titul MBA (Master of Business Administration ) na Cambridge Business School.

Online studium MBA – vzdělávat se můžete kdekoliv

Cambridge Business School je prestižní škola zaměřená na online studium v češtině za použití nejmodernějšího e-learning systému. Výuka je vysoce interaktivní s aktivní komunikací mezi studenty a lektory. Výhodou je i časová flexibilita studia, díky samostudiu se navíc délka výuky výrazně zkrátila.

Studium v délce 1 roku je rozděleno do deseti modulů s vypracováním seminární práce.

Veškeré studijní materiály získává každý student online zdarma, celý výukový systém pracuje s mnoha různými materiály a metodami e-learningu.

Během roku jsou i čtyři sobotní semináře, dva v každém semestru, a možnost konzultací. Celé studium MBA je zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.

Kvalitní manažerské studium v prestižních oborech

Špičkoví lektoři s praktickými zkušenostmi vedou výuku se zaměřením na praxi v managementu i leadershipu. Vybrat si můžete z oborů jako je management ve zdravotnictví, ve veřejné správě, public relations, mezinárodní vztahy, obchodní, finanční či personální management a další.

Po absolvování studia lze získat nejen prestižní titul MBA, ale i mezinárodní certifikát IES.

Studium MBA je cíleno především na střední a vyšší management soukromých firem i státních institucí. Absolventi a držitelé titulu MBA mají automaticky lepší výchozí postavení pro uplatnění na vrcholových pozicích různých korporací.