Studium LLM na Business Institut EDU a.s.

Řada advokátních kanceláří dává přednost uchazečům o zaměstnání, kteří mají za sebou studium LLM, protože vypovídá nejen o pokročilém odborném vzdělání, a tím i způsobilosti k práci v prestižní nadnárodní společnosti, zároveň napovídá o cílevědomosti a vysoké motivaci držitele titulu.

Studenti práva si často vyberou studium LLM z důvodu rozšíření a obohacení znalostí v určité oblasti práva, například v obchodním, mezinárodním či daňovém.

Executive LLM – Commercial Law

Vzdělávací program Executive LLM – Commercial Law se specializuje na prohloubení znalostí obchodního práva v kontextu práva Evropské unie. Tento program je určen uchazečům s předchozím právním vzděláním, kteří pracují v řadách notářů, advokátů, právních specialistů či koncipientů.

Studium je rozděleno do tří semestrů, každý z nich je blíže zaměřen na konkrétní problematiku.

V prvním se studenti seznámí s obchodním právem na české i evropské úrovni, stejně tak i s postavením podnikatele v tomto prostředí. Věnují se také evropskému hospodářskému a finančnímu právu.

Druhý semestr se zaměřuje na právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy, právo EU a mezinárodní obchodní právo.

Tématy třetího semestru jsou především insolvenční právo a informace o směnečném a šekovém právu. Samozřejmě také české a EU daňové právo má svůj potřebný prostor.

Forma studia na Business InstitutU EDU a.s.

Ještě donedávna bylo možné toto studium absolvovat jen v zahraničí, dnes je možné získat profesní titul LLM u akreditované instituce v Čechách. Jedním z těchto institutů je Business Institut EDU a.s., který nabízí kombinovanou formu online studia s lektorskými setkáními formou interaktivních workshopů. Studium je založeno na konkrétních případech z praxe, nikoli na probírání strohé teorie.

Institut si zakládá na kvalitním studiu s přidanou hodnotou pro všechny studenty a vychází vstříc konkrétním potřebám každého z nich. V každém programu je proto kapacita omezena pouze na 15 studentů.

Absolventi pak snáze nacházejí lepší pracovní uplatnění za výhodnějších platových podmínek i v přísně konkurenčním prostředí.