obsahový marketing

Jak na obsahový marketing?

Obsahový, neboli content marketing je přilákání nových zákazníků pomocí zajímavého a užitečného obsahu – textů, obrázků, sdělení apod. Takový obsah má za účel přinést více užitku, než reklamy a skutečně pomoci zákazníkovi najít řešení jím hledaného problému. Často reklama je až druhoplánová, a obsahový marketing jde ruku v ruce s tzv. crowd-marketingem. V tomto článku budeme rozebírat to, jak tato velmi užitečná služba pomáhá zákazníkům a jak může pomoci i Vám.

Pár řádků o detailech

Anglické slovo „content“ znamená „obsah“ nebo „náplň“. V našem oboru se obsahem rozumí

●  jakýkoliv užitečný text (sdělení) – tweet v Twitteru (krátká zpráva o 160 znacích), příspěvek v sociální síti, malý článek v blogu, článek nebo kniha;

●  užitečné a zajímavé video (triviální příklad: „how to…“ – „jak na…“);

●  interaktivní aplikace nebo služba, která pomáhá jeho uživatelům zcela bezplatně;

●  vystoupení na konferenci nebo na semináři s nabídkou zajímavého nebo užitečného řešení konkrétní otázky (spadá to sice mimo SEO služby a oblast internetu, ale přece profesionální život je převážně o osobních kontaktech, a pokud pomáháme lidem mimo prostory internetu, zvyšujeme svojí důvěryhodnost a máme tedy i více šancí na získání nových klientů);

●  školení, webinar, workshop…

Jak vidíte, klíčovým slovem v definici obsahového marketingu je „užitek“. Obsah se liší od reklamy tím, že je užitečný sám o sobě a nemá žádný skrytý komerční úmysl. Mnozí v tomto bodě řeknou „Je to vůbec správné dělit se cennou informací zadarmo?“. Odpovídáme: ano, je. Má to totiž velmi silný efekt – vy se ukážete jako skutečný odborník, který je vstřícný vůči komukoliv, kdo hledá jeho radu a pomoc. Po přečtení článku psychologa o nějakém problému a po zjištění, že váš problém je podobný tomu popisovanému a přeci jenom má řešení, ač vám připadal zcela neřešitelným, obrátíte se na něj. A přesně tak funguje obsahový marketing.

Říkejte správným lidem správné věci

Ještě předtím, než začneme tvořit nějaký obsah, musíme si položit otázku: „Koho chci oslovit svým obsahem? Co přesně musím sdělit o svém podnikání, abych oslovil a zaujal právě tyto osoby?“. Jsou to, na první pohled, celkem jednoduché otázky, avšak odpověď je docela složitá. Závisí na ni totiž, jaký přesně obsah se má tvořit, co se má do něj vkládat a jak měřit výsledek.

Analýza cílové skupiny a určení úkolu pomáhá přesně určit tématický ramec celé strategie obsahového marketingu a kritéria jeho efektivity. Jednoduše – vím, o čem vůbec píši (a zda je to vhodné téma), a kdo mě bude číst (odborná veřejnost, řádoví uživatelé, konkrétní věková skupina, etc.). Pokud nepochopíme, kdo bude naší cílovou skupinou, budeme něco zveřejňovat, nějak to šířit bez vědomí, zda to děláme správně. Ne vždy lze měřit správnost strategie obsahového marketingu v objemech prodejů – zřídkakdy člověk si zvolí právě vás po přečtení vašeho článku, ale není to nemožné. Pokud se jedná o článek (i cokoliv jiného), který je umístěn na vyhlášeném portálu, má dobrou strukturu a je napsán odborníkem, důvěra ve vás a vaši značku stoupne.

Čeho se musíte vyvarovat

Jak již bylo řečeno – vaším cílem je pomoct nejen vašim klientům. Vlastně, komukoliv, kdo se setkal s nějakým problémem (potřebuje vyměnit rádio ve svém autě) a hledá řešení. Nezapomínejte na dvě velmi podstatné věci:

–  neočekávejte rapidní zvýšení prodejů a okamžitý výsledek. To se nestane, pokud však vaše řešení je natolik revoluční, že změní svět. „Rychlostavby“ nejsou dobré, a důvěra ve značku, která je základním cílem obsahového marketingu, se nějakou dobu buduje – přítele také nemáte hned.

–  žádná reklama. Nikdy a v žádném případě. Váš text (či jiné sdělení) musí být tak brilantním, že uživatel si váš odkaz přidá do záložek. Tím, že tam „přimícháte“ skrytou reklamu, vyvoláte pocit skrytého prodeje zboží/služby a zničíte tak důvěru. Raději uveďte svojí firmu pod čárou na konci, nebo napište jméno vašeho CEO.

Můžete tvořit obsah sami, ale jeho sdílení nechtě na těch, kteří řeší tyto důležité otázky za vás. Tvorba a umístění obsahu je pracná věc, a měli byste mít celkem velký tým odborníků, kteří zcela přesvědčeně a jistě vědí, co a proč dělají – jinak hrozí situace, kdy vynaložíte obrovské investice, leč výsledek bude takřka nulový.