právní kancelář

Náročná cesta za profesí advokáta

V určitém věku našeho života se musíme rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat naše další vzdělávání. Mnoho mladých lidí touží po náročné profesi právníka. Velká část z nich si v začátcích neuvědomuje, jak těžká cesta je před nimi. Znalost tisíců zákonů, paragrafů a pravidel je naprostým základem, který z vás ale zkušeného advokáta neudělá. Je potřeba studovat a učit se daleko za hranice oboru samotného, naučit se propojovat souvislosti a především nasbírat řadu zkušeností. Vše vyžaduje mnoho času a trpělivosti.

Nejlepší z nejlepších ve svém oboru

Právnická kancelář Císař, Češka, Smutný je špičkovou advokátní kanceláří s nabídkou služeb od kvalitních právníků. Profesionální jednání, úspěchy řešených kauz a mnohaleté zkušenosti v oboru vysoce konkurují ostatním agenturám tohoto typu. Nejen JUDr. Pavel Smutný, ale i ostatní členové právnického týmu konají veřejné blaho na nejvyšší možné úrovni. Společnost Epravo.cz v roce 2016 již počtvrté udělila titul Právnické firmy roku právě výše uvedené advokátní kanceláři. Díky všestranné orientaci ve všech odnožích práva řeší advokáti rozličné případy klientů s excelentními výsledky.

Pavel Smutný jako muž mnoha skutků

Zakladatel firmy JUDr. Pavel Smutný klade velký důraz na odbornost a všestranný přehled všech svých kolegů. Sám je příkladem vzdělaného člověka, který navíc působí jako mecenáš a podporuje svými činy řadu kulturních projektů. Je rovněž zakladatelem finančního fondu Bohemian Heritage Fund, který se ročně může pochlubit šesti až osmi milionovým příjmem z řad soukromých mecenášů.

Pavel Smutný je členem několika komor a prezidentem česko-izraelské komory. V rozhovoru uvedl, že dobré vztahy těchto zemí a spolupráci na vědecko-výzkumné a obchodní úrovni bude dál s radostí podporovat. Věcnost a náročnost Izraelců považuje za ctnost a snaží se získané poznatky této země uplatnit také v České republice.