Daňové přiznání

Vyhněte se chybám v daňovém přiznání!

Daňové přiznání způsobuje každý rok mnoha podnikatelům nejednu vrásku na tváři. Chyby, které dělají každoročně desítky právnických osob i OSVČ, se rozdělují na dvě základní skupiny. Jednou ze zmíněných skupin je pouze špatné soustředění při jeho zpracovávání. Stačí chvilka nepozornosti a chyba je na světě. Tento druh chyb je však tou méně závažnější skupinou. Druhou kategorii chyb tvoří totiž zejména neznalost zákonů a postupů. Jaká je nejčastější chyba, a jak se těmto nesrovnalostem spolehlivě vyhnout?

V tomto článku se zaměříme především na právnické a fyzické osoby, které vedou účetnictví. Na rozdíl od vedení daňové evidence bývá s vedením účetnictví mnohem více starostí a následných potíží.

Nejčastějším problémem bývá stanovení hospodářského výsledku a následné stanovení základu daně. Většina lidí se totiž domnívá, že stanovení správného základu pro výpočet daně spočívá pouze v odečtení nákladů od výnosů. Do nákladů však chybně zahrnují všechny náklady, aniž by si předem zjistili, zda vůbec jsou daňově uznatelné. Mezi daňově neuznatelné náklady můžeme zařadit například náklady na reprezentaci či tvorbu ostatních rezerv. Stejně tak je potřebné zjistit, které z výnosů jsou daňové a nedaňové.

Možných chyb je samozřejmě mnohem více, avšak podstatné je, že vám mohou způsobit nemalé potíže a stát vás nejen cenný čas, ale také peníze.

Jak tomu můžete předejít?

Opět se nabízejí dvě varianty. Jednou z nich je doplnění všech potřebných znalostí. Tato varianta s sebou ale nese velkou časovou náročnost a také riziko, že se chybám stejně nevyhnete. Zaručeným způsobem je najmutí externí účetní firmy, která se o vše potřebné postará a vy můžete mít jistotu, že lidé v takové společnosti jsou skutečnými profesionály v tomto oboru. Firmu, která se postará o vaše účetnictví, najdete lehce i v Brně.