Jak obchodovat na burze cenných papírů Praha?

Mezi nejvýznamnější burzu v České republice, kde se obchoduje s cennými papíry, patří burza cenných papírů Praha a.s. Zaměřuje se na trh s akciemi a sídlí v Praze. Na této burze mohou obchodovat pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry. Pokud tedy chcete na této burze obchodovat, musíte se stát zároveň členy burzy. Tak získáte přístup do burzovního systému a právo obchodovat.

Činnost burzy cenných papírů Praha a.s. je kontrolována Českou národní bankou a řídí se pravidly, která jsou v souladu s Evropskou unií. Burza cenných papírů Praha a.s. je členem Federace evropských burz a získala titul bezpečného trhu pro americké investory. Pražská burza je akciová společnost a jejím nejvyšším orgánem je valná hromada. Dalšími důležitými orgány je burzovní komora a dozorčí rada a má řadu dalších členů.

První burza v Praze vznikla již roku 1861 a o deset let později byla založena burza pro zboží a cenné papíry. Po první světové válce se přešlo pouze na obchodování se cennými papíry. Burza zanikla před druhou světovou válkou a neexistovala ani za dob komunistické vlády. Znovu otevření se pražská burza dočkala roku 1993.

Trh na burze je rozdělen do třech tržních prostorů. Těmito jsou hlavní trh, volný trh a trh MTF. Na hlavním trhu se obchoduje s cennými papíry, které jsou nejkvalitnější. Na volném trhu se nekladou na emise a jejich emitenty vyšší požadavky, než které jsou určeny závaznými pravidly. Trh MTF představuje neregulovatelný trh. Veškeré podmínky o přijetí, přístupu a obchodování řídí burza.

Pokud chcete na burze cenných papírů Praha a.s. obchodovat, je třeba mít určité zkušenosti a znalosti. Na burze se pohybuje mnoho investorů, obchodníků apod. a vy musíte mít přehled, abyste  svými činy a akcemi získali, nikoli vše ztratili. Aktuální kurzy akcií se mění denně dle vývoje na světových trzích, a proto je důležitá informovanost.

Zdroj: cs.wikipedia.org