TJ-Legal

Jak podat souhrnné hlášení k DPH v Německu?

Řada českých i slovenských firem působí v sousedním Německu, kde je kolikrát více práce, a především lepší finanční ohodnocení. V Německu je však třeba splnit spoustu formalit, vyplnit hromadu dokumentů a podřídit se všem povinnostem, jež jsou podnikatelům předepsány. Jednou z těch nemilých povinností je právě souhrnné hlášení DPH.

Jestliže přes Německo vykonáváte osobní přepravu, nebo do krajiny vysíláte subdodavatele na stavební práce, pak máte povinnost podávat souhrnný výkaz k DPH v Německu neboli Umsatzsteuer-Voranmeldung. Bez znalosti němčiny ho zpracujete jen obtížně, a i s jazykovou znalostí může jít o pěkný oříšek.

Nejde ovšem pouze o nutnou nepříjemnou povinnost. Jestliže jste v Německu nakoupili služby či zboží, v rámci Umsatzsteuer-Voranmeldung lze požádat o vrácení zaplacené DPH.

Kdy, jak a co vše potřebujete?

Souhrnné hlášení k DPH je vlastně tzv. přenesením daňové povinnosti. V rámci něj musíte uvádět všechny vystavené a přijaté faktury i výši DPH zaplacené v Německu. Vše je samozřejmě nutné doložit řádnou dokumentací.

Souhrnné hlášení k DPH se podává buď měsíčně, nebo čtvrtletně podle toho, co rozhodne příslušný daňový úřad v Německu. Povinnost podání je vždy do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy vznikla povinnost podání, případně do 10. dne po skončení čtvrtletí. Ti, kdo nestíhají, mohou podat žádost o prodloužení lhůty o měsíc.

S pomocí zkušených jde vše jako po másle

První pokusy o podání souhrnného hlášení k DPH často dopadají nevalně. Německý daňový úřad hlášení velmi rád vrací s tím, že jsou neúplná či nesprávná. Jestliže se vám to stalo a nevíte, co máte opravit, obraťte se na společnost TJ-Legal. Ráda vám souhrnné hlášení zpracuje a pomůže i s dalšími formalitami nutnými pro práci v Německu, jako jsou daňové přiznání k DPH (Umsatzsteuererklärung) či nahlášení na celní úřad a německý fond dovolené (SOKA BAU).