Jak vnímají Severní Moravu v Praze? Je Ostravsko opravdu tak špinavé, jak tvrdí média?

Pokud se ve sdělovacích prostředcích hovoří o znečistěném ovzduší, špatných rozptylových podmínkách apod. často je jako příklad uváděna Ostrava či některé další místa ze severní Moravy. Ostravsko je tedy pro mnoho obyvatel České republiky vnímáno jako nejšpinavější část naší země. Mnozí nemají o Ostravě dobrý obrázek a myslí si, jak zde není čisto, černo a nedá se zde dýchat. K tomu ještě více přispívají často několik let staré filmové záběry či fotografie, které se ve spojení s Ostravou používají. Tento obrázek tak mnohdy tvoří média a to co vidíme, tomu věříme.

Z historického srovnání jednoznačně vyplývá, že stav ovzduší v Ostravě je mnohem příznivější, než tomu bylo v minulosti. Největší rozdíl tvoří tuhé znečišťující látky. Ostravské ovzduší ovlivňuje řada faktorů, kterými jsou především průmysl, doprava, lokální topeniště a škodliviny z Polska. V Ostravě však došlo k poklesu těžké průmyslové výroby a těžba černého uhlí byla zrušena. Byly zavedeny také moderní technologie, které jsou k životnímu prostředí šetrnější. „Ocelové srdce republiky“ se mění v moderní město s novými technologiemi, kvalitním školstvím a kulturou.

Vývoj k lepšímu je zřetelný z přiloženého grafu, kdy je koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) v minulosti a dnes naprosto na jiné úrovni. Je patrné, že dochází k markantnímu snižování emisí TZL v okrese Ostrava.

Rovněž samotné město Ostrava přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí. Ať už to je časté čištění a kropení silnic či výsadba zeleně v i na okraji města. Díky tomu je Ostrava dokonce jedním z nejzelenějších měst v ČR. Dále svou činnost pro lepší podmínky město vyvíjí v rámci nejrůznějších projektů. Jedním z nich je i projekt s názvem „Dýchám pro Ostravu“, na kterém spolupracuje s řadou dalších institucí, jako je např. OZO Ostrava, a.s., Český hydrometeorologický ústav, OVANET a.s., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Archiv města Ostravy, sdružení Arnika a dalšími. Na webu www.dychamproostravu.cz se dozvíte o veškerých aktivitách města, o aktuálním stavu ovzduší a další zajímavé a užitečné informace ohledně životního prostředí v Ostravě.

Je sice pravdou, že zhoršené ovzduší trápí Ostravany, ale i nejen je. I v jiných částech země je situace podobná, ne-li horší a ochrana životního prostředí je otázkou celosvětovou, nikoli lokální. Ať už tedy bydlíte v Ostravě, Brně, Praze, Plzni, Karlových Varech nebo kdekoli jinde, měli bychom si naši „matičku zemi“ co nejvíce chránit a ne škodit jí i nám samotným.