ERP systému

Jaký je rozdíl mezi CRM a ERP systémem

Vedení firmy je poměrně náročná činnost, jejíž podstatnou částí je sběr dat. Bez informací nelze plánovat dopředu a stanovovat cíle, řešit problémy, komunikovat s odběrateli nebo zákazníky. Aby firma dobře prosperovala, měla by mít k dispozici dobře zvládnutý informační systém, jenž jejím manažerům pomůže zvládat jejich úkoly.

CRM pro řízení vztahů se zákazníky

Pro budování a podporu dlouhotrvajících obchodních vztahů se zákazníky je ideální CRM systém. Pomáhá ve firmě evidovat vše, a to včetně mailů, telefonů i adres. Na základě tohoto pak marketingové oddělení firmy může vytvářet pozvánky na prezentace, newslettery a další prostředky marketingové komunikace, jež pomáhá udržovat dobré vztahy se zákazníky. Je totiž všeobecně známo, že levnější pro firmu je udržet si stávajícího zákazníka než získat nového. CRM systém má modulové řešení, které jde nastavit přesně podle potřeb jednotlivých uživatelů.

ERP systém sleduje vnitropodnikové procesy

Vedle informací o zákaznících je třeba ve firmě evidovat vše, co se týká výroby, prodeje, správy majetku, fakturace, účetnictví a financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo řízení lidských zdrojů. K tomuto účelu slouží další užitečný pomocník – ERP systém. Díky němu je vyšší management neustále informován o chodu podniku, o toku peněz nebo o zaměstnancích. Velkou výhodou českého ERP systému je hlavně jeho jednoduchost, přehlednost a logičnost, s níž byl českými odborníky vyvinut. Systém pochopitelně reaguje na legislativu Evropské unie, s níž je v souladu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi CRM a ERP systémy je především v jejich zaměření. Zatímco CRM systém se orientuje spíše ven na zákazníky, ERP systém sleduje vše, co se týká vnitřního prostředí firmy. Pro její správné fungování je vhodné mít k dispozici oba dva systémy, protože se vzájemně doplňují.