BOZP

Kdo zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti?

Bezpečnost práce a požární ochrana – to je jedno velké téma, o kterém by měl každý podnikatel vědět první, poslední. Důvodem je hlavně fakt, že podnikatelé jsou povinni BOZP a PO mít v podniku vyřešené, pokud to tak není, hrozí pokuty sahající až do výše několika set tisíc či do výše několika milionů korun. Bohužel až čtyřicet procent podnikatelů si není jisto tím, co to je BOZP a PO. Dokonce ani nevědí, kdo za bezpečnost práce na pracovišti zodpovídá. Pojďme si tedy alespoň tuto otázku zodpovědět, jelikož se jedná o otázku klíčovou. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neboli BOZP – to je zákonná povinnost, kterou musí všichni podnikatelé znát a brát to v potaz. Za zajištění bezpečnosti práce jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci, a to na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. U menších firem je odpovědný za BOZP statutární orgán, u společností s ručením omezeným je odpovědný jednatel společnosti, u škol a jiných školských zařízení je odpovědný ředitel, na úřadech poté starosta. 

Všichni lidé, kteří jsou odpovědni za BOZP na daném místě, mají i trestní odpovědnost. A jako každá trestní odpovědnost, i tato může mít trestně-právní důsledky. Pokud se tedy nezajistí podmínky k BOZP, může dojít i k odnětí svobody. 

Jaká je u BOZP trestní zodpovědnost?

Mnozí lidé nad možnými pokutami jen mávnou rukou, ale trestní odpovědnost už berou vážně. Pokud by byl ohrožen kdokoli na životě nebo pokud by bylo ohroženo zaměstnancovo zdraví, protože nebylo zajištěné BOZP, hrozí odpovědnému odnětí svobody až na tři roky. Tři roky hrozí tomu, kdo z nedbalosti způsobil ublížení na zdraví nejméně dvou osob, jelikož hrubě porušil zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy a hygienické zákony, jeden rok či zákaz činnosti hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublížil jinému tak, že porušil povinnosti vyplývající ze zaměstnání či povolání. 

Ať se o to starají jiní

Je pravdou, že ne všichni podnikatelé mají čas se starat o BOZP. Proto by se měli obrátit na firmu Extéria, která se jim o vše, co s BOZP a PO souvisí, postará. Na internetu je k přečtení nespočetně mnoho referencí a recenzí o firmě.