registrace ochranne znamky

Ochranná známka pro upevnění pozice na trhu

Vlastnit ochrannou známku se vyplatí. Díky ní se totiž dokáže vaše společnost odlišit od konkurence, vzbudit v očích spotřebitelů maximální důvěru a zajistit si tak kvalitní firemní portfolio. Ochrannou známkou dojde k odstranění anonymity, zvýšení povědomí o vašem produktu či službě a odlišení od konkurence, jež nabízí podobné, ne-li totožné výrobky. Pod ochrannou známkou si můžete představit prakticky cokoliv, pro některé gigantické společnosti je to heslo, obrázek, typická barva, zvuk, design, symbol či fráze. Víte, jak probíhá registrace ochranné známky?

Registrace znamená jistou výhodu

Registrace ochranné známky vám zajistí určitou výhodu, usnadňuje totiž důkazní řízení v případě sporu a chrání tudíž vaši společnost lépe, než běžná ustanovení obchodního zákoníku. Pomůže vám při parazitování a napodobování a i v situacích, kdy máte pocit, že dochází k porušování práva a vaše značka je haněna. Svou ochrannou známku můžete nyní registrovat jednoduše online, což je mnohem rychlejší, levnější a pohodlnější varianta pro získání potřebných dat. Nejprve se musíte rozhodnout pro výběr známky, zda bude slovní či obrazová a do jaké třídy výrobků a služeb bude registrována. Dále je potřeba zvolit stát či země, v nichž bude tato ochranná známka platit. Registraci provází správní poplatek a je potřeba počítat s tím, že celý proces trvá zpravidla pět až osm měsíců. Jakmile je registrace dokončena, obdržíte osvědčení. Budete-li chtít ochrannou známku udržet, je potřeba ji každých deset let obnovit.

Zamítnutí žádosti

Během registrace ochranné známky mohou přijít námitky a je potřeba je vyřešit. V případě, že se tak nestane, žádost bude odmítnuta a musíte celý proces absolvovat od samotného začátku. Jestliže odpovíte a námitkám vyhovíte, bude vaše žádost akceptována, stejně tak se mohou objevit námitky majitele starších ochranných známek. K úspěchu vede pouze obhájení námitkového řízení ve svůj prospěch. V případě, že se tak zadaří, čeká vás registrace, osvědčení a zvýšení statusu své značky.