Poznejte výhody elektronického přístupového systému

Patříte k zarytým odmítačům moderních technologií a pořizujete do firmy pouze zařízení, která jsou pro její provoz nezbytná? Pokud jste se doposud úspěšně vyhýbali výměně obstarožních klíčů za moderní elektronický přístupový systém, možná svůj přístup přehodnotíte po nastudování konkrétních výhod. V prvé řadě jde o možnost, jak za dostupnou částku výrazně zvýšit bezpečnost ve firemních prostorách. Za druhé ušetříte nemalou částku díky přesnější evidenci docházky.

Jak elektronický přístupový systém funguje?

Pokud si pod pojmem elektronický přístup představíte dveře, které se otevřou po přiložení média ke čtečce, v podstatě máte pravdu. V praxi se momentálně využívají především čipy – jsou mnohem spolehlivější než magnetické karty a levnější než biometrické čtečky (ty nachází využití v objektech s požadavkem na vysokou úroveň zabezpečení).

Elektronický přístupový systém pracovníci vítají s otevřenou náručí, protože díky němu nemusí řešit klíče. Čtečku lze nainstalovat ke všem uzamykatelným dveřím v objektu a zaměstnanci jimi mohou kdykoliv projít, aniž by museli lovit klíče po kapsách. Namísto čipu totiž mohou používat i chytrý mobilní telefon, který se čtečkou komunikuje prostřednictvím Bluetooth či NFC. Takto lze dveře odemykat až na vzdálenost několika metrů.

přístupový systém

Majitel čipu navíc nemusí myslet na uzamykání dveří – ty se po zavření uzamknou samy, aniž by bylo nutné podruhé přikládat čip ke čtečce.

Co když dojde ke ztrátě či poškození čipu?

Obrovskou výhodou elektronického přístupového systému je fakt, že v případě ztráty čipu se nemusí měnit zámek a duplikovat klíče pro všechny zaměstnance. Taková situace se přitom může opakovat i několikrát do roka, což je pro správce objektu krajně nepříjemné. Pokud však zaměstnanec ztratí čip, nic se neděje. Správce mu předá nový a starý vymaže ze systému.

Za zmínku stojí také skutečnost, že klasické klíče lze snadno duplikovat, čip nikoliv. 

Informace o tom, kdo se kde nachází

Elektronický přístupový systém ušetří vaše náklady na zaměstnance, protože vám umožní velmi přesnou evidenci docházky. Na základě údajů si uděláte jasnou představu o tom, kde zaměstnanci tráví nejvíce času a zda jsou na svém pracovišti po celou pracovní dobu.

Data se vám můžou hodit i v momentě, kdy v objektu hrozí požár apod. Vždy budete mít perfektní přehled o osobách, které se nachází v budově, což může výrazně usnadnit práci záchranářům.

evidence docházky

Doplnění o další moduly

Funkčnost elektronického přístupového systému lze rozšířit díky dalším modulům. Kromě zmíněné evidence docházky to jsou například výdejové automaty, lokalizační systém pro firemní flotilu, systém pro parkoviště a v neposlední řadě bezpečnostní systém (CCTV).

Bližší informace o výhodách a funkcích konkrétního systému IMAporter najdete na www.ima.cz.