Repas turbodmychadla

Repase turbodmychadel s kompletně novými vnitřky

Výfukové plyny automobilu pohání turbodmychadlo, které tvoří dvě hlavní části –  turbínová a dmychadlová. Zařízení se začalo rozšiřovat ve spojení s používáním u spalovacích motorů. Při jeho opotřebování lze zajistit repas.

Princip a použití turbodmychadla

Tento druh turbokompresoru se umí postarat o celkové zvýšení výkonu u motoru tím, že se zvýší množství paliva a vzduchu, které vstupují do pracovního místa. K výhodám patří zejména značný nárůst motorového výkonu, přičemž dojde jen k malému zvětšení hmotnosti. Během procesu se zpracovává jinak nevyužitá energie výfukových plynu, čímž se navýší účinnost celé pohonné části. Benzínové motory však musí používat nižší kompresní poměr vzhledem k eliminaci samozážehu paliva. Jinak tomu je u dieselových motorů, protože ty se hlavně zakládají na samovznícení paliva.

Průběh repasu u turbodmychadel

Repas turbodmychadla začíná jeho kontrolou, kdy se konkrétně zjišťují různá mechanická poškození, přítomnost oleje, radiální a axiální vůle v rotačním systému a správné fungování tlakové nebo podtlakové regulace. Následně se mění rotační systém, ložiska, těsnící kroužky a další typy těsnění. Po repasování dojde k vyvážení rotačního systému a k dalším testům na speciálním zkušebním zařízení, které kontroluje fungování ložiskového středu. Proběhne nejen krátký záběh ložisek, ale rovněž testování vibrací, těsnosti a otáček až při 250000 ot/min, což značí nejvyšší dosaženou rychlost během plného zatížení v normálním provozu. Správné vyvážení se potvrdí vygenerováním protokolu.

Pro regeneraci se používají jenom originální díly, popřípadě alternativní modely s vysokou kvalitou. Můžete mít jistotu, že po absolvování repase turbodmychadel zůstane celý nový vnitřek, například nové lopatky, vrtulka, ložiska atd. Vše v opískovaném obalu. Takto připravené se mohou prodávat a montovat.