Překlady z chorvatštiny a překlady do chorvatštiny

Potřebujete kvalitní překlady z chorvatštiny? Hledáte rychlý překlad do chorvatštiny? Online překladatelská agentura Express-Preklady.cz poskytuje kompletní překladatelské služby ve více než třicítce cizích jazyků.

Překlady z chorvatštiny a překlady do chorvatštiny u profesionální online agentury

Vyzkoušejte si nezávaznou poptávku. Zadejte své požadavky a do hodiny obdržíte cenovou kalkulaci. Poté stačí potvrdit objednávku a na vašem překladu se v tu chvíli začíná pracovat.

Specifika chorvatského jazyka

Jazyková situace Balkánu

Až do roku 1992 byla úředním jazykem bývalé Jugoslávie srbochorvatština. Základy tohoto společného jazyka byly uměle vytvořeny v polovině 19. století, kdy byla v roce 1850 podepsána chorvatskými a srbskými jazykovědci vídeňská jazyková dohoda. K její realizaci však mohlo dojít až po první světové válce v roce 1918. Myšlenka jednoho společného jazyka se však v průběhu 20. století stávala velmi problematickou.

Po událostech z 90. let 20. století se v jednotlivých zemích Balkánu rozlišují jednotlivé národní jazyky, kterými jsou chorvatština, srbština, bosenština, černohorština. Cílem tohoto jazykového rozlišování je posílení národního sebeurčení. Všechny tyto jazyky jsou místními variantami srbochorvatštiny, liší se od sebe asi jako dialekty jednoho jazyka.

Chorvatština – západní varianta srbochorvatštiny

Chorvatština je tak jiným názvem pro západní variantu dřívější společné srbochorvatštiny, která se užívala na území Chorvatska. Jde o západní větev srbochorvatštiny, tzv. ijekavskou (ijekavica, jekavština). Ta převažuje v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a též na západě Srbska. Druhá, východní varianta, je tzv. ekavská (ekavica, ekavština) a používá se v Srbsku.

Jde o to, jak jazyk užívá někdejší staroslovanskou hlásku jat. Ta se v případě ijekavské varianty jazyka proměnila na dnešní ije a v případě ekavské varianty na dnešní e. Proto chorvatština má slovo „lijepo“ a srbština zase „lepo“ (obojí znamená hezky, hezké).

Přímo v Chorvatsku lze však nalézt tři způsoby užívání staroslovanské hlásky jat. Kromě převažujícího ijekavského se zde vyskytuje i ikavský (v oblasti Dalmácie) a již zmíněný ekavský (u srbských hranic v oblasti východní Slavonie).

Písmo

Pro zápis chorvatského jazyka se používá latinka, k níž jsou navíc přidány některé znaky: č, ć, đ, š, ž a spřežka .

Přestože jsou si jazyky používané obyvateli Balkánu podobné, byly zapisovány jiným typem písma. Písmo bylo ovlivněno tím, jaká forma vyznání se na daném území rozšířila. Srbové přijali východní formu křesťanství a dodnes užívají především cyrilici. Chorvaté se přiklonili k Římu a užívali a užívají latinskou abecedu. Obyvatelé Bosny používali srbskou cyrilici, pak chorvatskou abecedu, v době Osmanské říše konvertovali k islámu a přijali i arabské písmo (dnes užívají cyrilici a latinku).

Zajímavosti chorvatštiny

· Chorvatština podléhala během historického vývoje vlivu dalších cizích jazyků. Kromě staroslovanského základu ji ovlivnily italština, srbština, němčina, maďarština.

· Jsou zde tři hlavní nářečí (čakavština, kajkavština a štokavština), každé z nich se však dělí ještě na další. Jednotlivé dialekty se mezi sebou značně liší. Lidová řeč a oficiální jazyk jsou v některých oblastech země od sebe dosti odlišné. Štokavské nářečí je základem spisovného jazyka.

· Pravopis je výrazně fonetický, psaný jazyk kopíruje výslovnost, ve stylu „jak to zní, tak se to i píše“ a nadbytečné hlásky se nezapisují, na rozdíl například od češtiny.

· Nepoužívá se ypsilon, všude se píše měkké i. Jeho výslovnost není ani měkká ani tvrdá. Měkké i nezměkčuje předchozí souhlásky, takže slabiky di, ti, ni se vyslovují jako dy, ty, ny.

· Hláska h se vyslovuje jako ch, jelikož chorvatský jazyk hlásku h nezná.

· Chorvatská gramatika má stejně jako čeština tři rody (mužský, ženský, střední) a sedm pádů. Existuje zde ale sedm různých časů – avšak mnoho z nich se užívá pouze knižně.

· Příjmení žen se nepřechylují, posesivní koncovka –ova se přestala užívat již v během 18. a 19. století.

· Je-li v datu uveden rok, píše se za ním tečka:

o 1984.

o 1. srpnja 2018.

Jazyková rodina chorvatštiny:

Jazyky indoevropské – slovanské – jihoslovanské.

Počet mluvčích se odhaduje na 5,6 milionů.