sídlo společnosti

Proč používat pro firmu virtuální sídlo

Virtuální sídlo je vhodným řešením pro celou řadu podnikatelů. O co se vlastně jedná a jaké výhody tento typ řešení sídla vaší společnosti má?

Proč společnost potřebuje sídlo

Vlastní sídlo je jedním z nezbytných prvků, které si musí zajistit každá nově vznikající společnost. Sídlo patří vedle názvu ke stěžejním identifikátorům společnosti. Sídlo může mít daná společnost pouze jedno.

Důležité je například při stanovování příslušnosti soudů nebo určování místa plnění peněžitého či nepeněžitého dluhu.

Zatím co v obchodním rejstříku je vyžadováno zapsání plné adresy sídla a jeho poskytnutí je obligatorní podmínkou pro zapsání společnosti, u zakladatelského právního jednání, tedy například společenské smlouvy, z praktických důvodů postačuje vymezit sídlo společnosti pouhým názvem obce, v které se adresa sídla nachází. 

Jestliže se tedy společnost poté stěhuje pouze v rámci obce, není zapotřebí zakladatelský dokument měnit.

Své sídlo musíte mít následně řádně označeno, měli byste si tu přebírat písemnosti a také byste tu měli být skutečně fyzicky dostupní, tedy úřady i veřejnost by měly mít možnost zde reálně najít zástupce společnosti, což zpravidla splní sekretářka či recepční.

Co je virtuální sídlo

Virtuální sídlo umožňuje situovat sídlo společnosti na konkrétní adresu a tuto adresu zapsat do obchodního rejstříku.

Jedná se o placenou službu, jejímž prostřednictvím poskytovatel také oficiálně vyjadřuje souhlas s tím, že si podnikatel virtuální sídlo na danou adresu umístí. Zpravidla zájemce o virtuální sídlo dotčené prostory nijak fyzicky nevyužívá. Velmi často je také sdílí s dalšími nájemci.

virtuální kancelář

Virtuální kancelář může nabídnout několik funkcí, jako je přeposílání korespondence, přesměrování či vyřizování telefonních hovorů, pronájem zasedací místnosti v případě, že jsou fyzické prostory potřebné, případně služby virtuální asistentky.

Co se týče finanční náročnosti, podnikatel zaplatí za virtuální sídlo řádově jen několik stovek korun za měsíc. Oproti reálnému provozu kanceláře tak nemálo peněz ušetří.

Jaké jsou výhody virtuálního sídla

Virtuální sídlo firmy má však i řadu dalších výhod. V první řadě je především vhodné jej zřídit za předpokladu, že podnikatel fyzickou adresu pro výkon své činnosti nutně nepotřebuje, protože například pracuje výhradně u jednotlivých klientů.

Stejně tak je virtuální kancelář využitelné tehdy, pokud podnikatel pracuje z domova, ale sídlo společnosti oficiálně k sobě domů umístit nemůže či nechce.

Tato služba také bývá povětšinou spojena s prestižními adresami, mnohdy lze zajistit proto virtuální sídlo v Praze. Taková adresa může posilovat image firmy, případně zvyšovat důvěryhodnost společnosti v očích obchodních partnerů, povětšinou zahraničních. Velmi často tak virtuální sídlo využívají například PR agentury nebo grafická studia.

Pro úplnost je ještě nutné dodat, že virtuální sídlo je plně legální. Potvrzuje to občanský zákoník i živnostenský zákon.