David Rusňák

Rusňákova investiční skupina DRFG a způsob financování nemovitostního fondu

V posledních 8 letech regulace trhu prodělala řadu změn a kapitálovému trhu spíše prospěla. Zvýšila se ochrana investorů, ale pravidla investování zároveň omezují potenciální rizika, čímž se snižují také potenciální zisky. Změna pravidel v důsledku finanční krize z velké části způsobené bankami značně ovlivnila i bankovní sektor. Finanční instituce, které musejí vynakládat spoustu peněz právě díky regulacím, zdražují své služby a při tom tlačí na ziskovost bank, což trhu neprospívá. David Rusňák sleduje vývoj trhu, recenze i diskuze, aby jeho obchody mohly stoupat vzhůru jako letadlo. Dohlíží na to, aby se dařilo jak zaměstnancům, tak i investorům. Nabízené fondy a dluhopisy si tak vedou dobře, stejně jako celé portfolio DRFG Davida Rusňáka.

Nemovitosti roku 2017

Na Rusňákovu investiční společnost jsou velmi dobré recenze. Nemovitostní fond byl založen s nemovitostmi v hodnotě 210 milionů korun a během roku již jejich hodnota činí 963 milionů korun. Do fondu byla koupena poliklinika ve Vyškově. Jde o nestátní zdravotnické zařízení s 30 nájemníky a většina z nich vykonává lékařské profese. Je to první zařízení tohoto druhu, které bylo do fondu začleněno a souvisí i s budováním sítě lékáren Na zdraví, kterou společnost DRFG v současné době buduje. Recenze a ohlasy na lékárny jsou příznivé. Ve fondu jsou spravovány nyní převážně retailové nemovitosti a toto spektrum má být rozšířeno. Byla zakoupena i lukrativní nemovitost na náměstí Svobody v Brně, kde je mix kancelářských a retailových prostor. Poslední akvizicí je retailový park v Kyjově disponující hned s několika nájemníky.

Financování nemovitostního fondu

Nemovitostní fond DRFG Davida Rusňáka byl založen v Lichtenštejnsku, ale bylo do něj významně inkorporováno české právo, aby Česká národní banka umožnila zahraniční fond prodávat na území České republiky i retailovým zákazníkům, a nejen kvalifikovaným investorům. Proto pro fond DRFG platí maximální úvěrový limit ve výši 50 %. Úvěr je poskytován bankou a k němu zřízeno zástavní právo. Vše je transparentně zveřejněno i v obchodním rejstříku. Úvěr uvedený v obchodním rejstříku je vždy zapsán v první načerpané výši a následně nezohledňuje průběžné i mimořádné splátky provedené bance.