Dopravní zrcadla

Dopravní značky podporují přehlednost a bezpečnost všech

Dopravní značení hraje v silničním provozu nesmírně důležitou roli. Označení slepé ulice, dočasné uzavírky nebo přítomnost zpomalovacích pruhů chrání všechny účastníky silničního provozu od mnoha nepříjemností. Nejen během jízdy na silnici, ale také v případě stavebních úprav, nebezpečných výkopů a záborů je potřeba na danou situaci upozornit odpovídající značkou.

Bezpečně a přehledně se příslušenstvím od profesionálů

Prodejem, montáží a dočasným pronájmem dopravních značek se zabývá specializovaná firma složená z mladého, avšak zkušeného týmu. Díky službám společnosti se na silnici objevují například dopravní zrcadla zajišťující lepší přehlednost v úsecích se snížitelnou viditelností. Zpomalovací retardéry jsou bezpečným prvkem umisťovaným před přechodem pro chodce či v oblasti s nutností dodržovat sníženou rychlost. Kromě klasických svislých dopravních značek se firma podílí na instalaci lamelových značek, parkovacích sloupků a zábran. Dopravní servis zahrnuje jak montáž, tak rovněž odstranění již nepotřebného či neplatného dopravního značení i náhradu za modernější variantu.

Komplexní služby a spolehlivost

Na základě policejně potvrzeného projektu dopravně inženýrského opatření a rozhodnutí lze také na různě stanovenou dobu pronajmout směrové desky, plastové a kovové zátarasy, nebo přechodové lávky pro chodce. Zákazníci též často požadují vypůjčení světelné signalizace, plastových svodidel a přechodných dopravních značení. Komplexnost služeb doplňuje nabídka pravidelné kontroly zapůjčených značek, jejich údržba a likvidace v předem dohodnutém termínu. V případě vašeho zájmu, a po dodání nezbytných náležitostí, se firma postará o projednání, vyřízení a následnou realizaci projektu dopravně inženýrského opatření.

Pracovníci firmy postupují při práci v souladu s technologickými podmínkami, dodržují pracovní postupy a sjednané lhůty. V případě nejasností nabízí online poradenství a prostřednictvím internetového e-shopu můžete nakoupit vše potřebné prakticky ihned.